Queer As Folk中文站 | 同志亦凡人中文站 | QAF中文站

tonizh 发表于 2005-12-18 04:06

[截图]QAF一至五季“镜子”镜头

[size=5]第一季,tonizh制作中[/size]
5Vv9mo0YC?5x T k"i fS O%z7D

.C4ntEh2xg0c+` )U6awD(_9?m
[size=5]第二、三、四季,leannhung制作[/size]
gKx0s.kRq*c
]M M I(K!C [p
u[;v6N |l+j3M f [b]第二季[/b]
B"b)gj_&dE
l"zJ `:lD [201] Brian去醫院秘密探望Justin.Z.l \G\b-qi
(這個嚴格說起來不算鏡子,但我覺得玻璃反射的效果也很讚:P)}b [(z m&?E.l
[IMG]http://tinypic.com/if7j90.jpg[/IMG]
W,An N7s0I'XkT:i x
%X G3e)z U;h [IMG]http://tinypic.com/if7k0x.jpg[/IMG]
6r5w vE7mb`$Q#j;E ,[i{;Hh's@"p
[IMG]http://tinypic.com/if7ka0.jpg[/IMG]*pFOa,a0b,X!um
B6?8]v.Axp:FRX

O`Bm1v)h$E4n [201] Brian回憶Justin遭到襲擊的情形
1J P[%lhH [IMG]http://tinypic.com/if7nfo.jpg[/IMG]
}v3O;f8s
*SO/B%_d:TD"Z
[td'JU9z!bv [202] Emmett在對著鏡子欣賞自己最滿意的部位.z0}T%B"H$oM
[IMG]http://tinypic.com/if7ozo.jpg[/IMG]P9Hk3^mPlt%m~`
OD3L4X+JTP
Bj,K u{Q
[202] Michael被宴會客人捏紅的水蜜桃:P0m$eL3eQ2h
[IMG]http://tinypic.com/if7p8m.jpg[/IMG]-wX0vQT0w7Tm&B a
0`xYq5f0I%s+Fw

'ZUEh [;k(L{ [202] Brian開車載Justin回到事故的停車場\!NR \[/aJP _v
[IMG]http://tinypic.com/if7pfo.jpg[/IMG]
x(j4x'P!_4OZ 7E)Io q |/i-k

6R^K+Ax\mf+Oa [203] Brian打野食
4FxiB+_$EMA] [IMG]http://tinypic.com/if7ps5.jpg[/IMG]
-[6}*L[+@7F
M0W!W-s c"q-W `5g [IMG]http://tinypic.com/if7pxy.jpg[/IMG]
gMd*N9z!X_ z 5A#? gIcx5Q.Wr
j"T@_7Sa3Xg
[207] Michael和Ben發生第一次關係前,Michael看到藥罐後猶豫.. sp0P LI3AN
[IMG]http://tinypic.com/if7qcj.jpg[/IMG]N3O { T6{Of
6~1q9K(Y6J
[IMG]http://tinypic.com/if7qed.jpg[/IMG]
(B(aoFg:{ CJE0a!Ps_ef

^0ZpZ^&{ [211] Brian準備打包去邁阿密
}.Re ^6dX'};Rt [IMG]http://tinypic.com/if7qk6.jpg[/IMG](pfK%w+W}!e AP
$B1m wM#w%R2t
[IMG]http://tinypic.com/if7qmu.jpg[/IMG]%[ US#h!@%a
9R;d`1Ua"g8C7D"J
[IMG]http://tinypic.com/if7ry8.jpg[/IMG]
$i1oL"?1I b KU v;S P6iJt
[IMG]http://tinypic.com/if7s0n.jpg[/IMG]
8fXkA_v k.X$dxU

Y$Y/WpLy [211] Brian答應帶Justin一起去,小J開心的強吻Brian
k[moU!R [IMG]http://tinypic.com/if7s5h.jpg[/IMG]%VZ LPNu

])Lz2FQ M [IMG]http://tinypic.com/if7s7s.jpg[/IMG]e"xK'}q4V h8K[

x{!N%fz5Gz "?Gk4{iLH&za
[212] Ted去參加上流社會的Party q8o]B'j-u0t A
[IMG]http://tinypic.com/if7sk3.jpg[/IMG]
!NJ!`y[Rh Z@q:k'd3cq%c~A

FRU5l1P|p_ [219] BJ在浴室裡洗澡兼...忙碌:oz"RLy0mE0FC&m$]
(這個鏡頭我研究了好幾遍..為了搞清楚這到底是隔著玻璃拍還是鏡子反射,0zgT3GS F$V&x
其實這段裡面兩種拍法都有,我剪的部分確定是鏡子喔)
Cb-We)`5E}9EG [IMG]http://tinypic.com/if7sps.jpg[/IMG]&w^` Z?!r
&c5QPm:Um
[IMG]http://tinypic.com/if7szr.jpg[/IMG]|z(t#xOqp*[

Z+S0@E:MN*d e I0~r4B} x
[219] Emmett在幫Ted打氣建立自信心9MVx;j/JH?f.{E,k'k
[IMG]http://tinypic.com/if7t6d.jpg[/IMG]
.HH7X;{f!yn3|
W6{mK$q9M [IMG]http://tinypic.com/if7tbo.jpg[/IMG]!VM x-z:\v

T,k*t8eP#rYsA2}F [b]第三季[/b]0a Y9|2E JKD
)?9[FDC)E"N?
[301] Justin回到Loft打包行李
ySF(P,c S,L2r [IMG]http://tinypic.com/if7tpv.jpg[/IMG]9{ _E]$Bk8eOy

9w t1WN+CkR}&n [303] Ben在健身房(`S'mE4cj9x{/H
[IMG]http://tinypic.com/if7tsn.jpg[/IMG]
L'VK\ wAk.Vs ZS F;rK%j
[IMG]http://tinypic.com/if7v3q.jpg[/IMG]3Fm8\n*e#a
[)y M&B7FUQ ~]Nwxl
[IMG]http://tinypic.com/if7vad.jpg[/IMG]
!Z h p'hnNr
8Zw O0O0M*Y [IMG]http://tinypic.com/if7vk4.jpg[/IMG] e.vpwo

'zD8F*@0[T-l1f,~ [304] Ben注射類固醇\l+w"d!m,k l|
[IMG]http://tinypic.com/if7vxi.jpg[/IMG]
I7x Af9h Np
Bo8y&iG [IMG]http://tinypic.com/if7w2c.jpg[/IMG]
)~Ma*G nI'D
xB ]_ pb"O [304] Justin去遊樂場找Brian的外甥
T#LUb?h [IMG]http://tinypic.com/if7w5e.jpg[/IMG]
.h q&V"F$f#a3_T%S
"R4gF$}IJXh [IMG]http://tinypic.com/if7wgy.jpg[/IMG]3mN)C^iy6A~@
6Zd_q,P({k
[305] Brian釣上的帥哥 f lLz-P
[IMG]http://tinypic.com/if7wjl.jpg[/IMG]'N/Z"f6HL*x D;|K
;Z3N!\2sgR-Up*f
[305] Brian在廁所遇上Stockwell
4i#Cr{6P0_%kK [IMG]http://tinypic.com/if7wx3.jpg[/IMG]8K(E6lTM
o+hc'C7n4@$Ef
[IMG]http://tinypic.com/if8h6t.jpg[/IMG]
6B/pbT uC;LH2v
{C$m;Y f*g [306] Michael去找Brian,得知Brian的背被Ben所傷.S;h X t[$z
[IMG]http://tinypic.com/if8h8x.jpg[/IMG]c#]!w]1D`9A pic
;G2ma{'V(K^9g8c
[IMG]http://tinypic.com/if8haf.jpg[/IMG]/}0eK8`4`2s"E

(e3m7U/C&|;{ [307] Michael試圖拿針筒感染自己的隔天早上,Ben決定放棄使用類固醇
*j1z9^G r@cG:c o5yO [IMG]http://tinypic.com/if8hf9.jpg[/IMG]*t\^ @*l!h1R W
:CU[N5g3a"{5|6?RU
[308] 一個嫖客
Oy9f,rEc+h(PK*| [IMG]http://tinypic.com/if8hhg.jpg[/IMG]8g:u"@zT r{m z

[-a2\@:}%J-|4m [314] Mel跟Linz沉醉在即將擁有第二個小baby的喜悅中
%QZ,T\;ANO^| [IMG]http://tinypic.com/if8hn5.jpg[/IMG]R@#{8KEuUb w ub)cD
Q oS+WX_%V2N
[IMG]http://tinypic.com/if8ht5.jpg[/IMG]X [ye5i
d8hY-J0Y ie/]:]a
[314] BJ在BABYLON的洗手間
D EnMzxN ~ [IMG]http://tinypic.com/if8hv7.jpg[/IMG]l&iUM7dE"o

0_&K;V` y3gToda [IMG]http://tinypic.com/if8hzk.jpg[/IMG]
x9Ya_#h
&`S"](| FDN-d [b]第四季[/b][w a M pp:g

I;D|5SJx)K 401 +U&ux*I,Kf
為了不讓Hunter被他媽媽帶走,Michael帶著Hunter逃到旅館
2k$P \_?5[ [IMG]http://tinypic.com/if8i84.jpg[/IMG],pL1n2i`nqm

JSC N _(u F [IMG]http://tinypic.com/if8ia8.jpg[/IMG]0k"^lA c

8r ]Vxn%kq:|M*g oYc [IMG]http://tinypic.com/if8iet.jpg[/IMG]-Qu_3d;i,g

6c @ rRw bgq 403
u_6J7bl Michael和Ben一起在健身房健身
+u rg)L(sb4P0b$E [IMG]http://tinypic.com/if8ig9.jpg[/IMG] i.[5t?'s&V
5]5Fl,z%`+F
Brian發現Justin背上的傷SC2A(m8fb"l`mfN}#M
[IMG]http://tinypic.com/if8il1.jpg[/IMG]T&Uky VUzz,h

1@,`^.OX e\(y(` [IMG]http://tinypic.com/if8ils.jpg[/IMG]E3@5ec%@FB

$u8D+e }k8Z*lU [IMG]http://tinypic.com/if8int.jpg[/IMG]w F3d1kO)s+[d][~4o;C
qh-hlX$p'k2G"M
405
l F:az@-V [IMG]http://tinypic.com/if8isw.jpg[/IMG]/U!P3N t/Kb3j

1glj#Q0o)a6S;WF [IMG]http://tinypic.com/if8iue.jpg[/IMG]
{2z,I;] Jp/y(x2s/M6Bo2C
opofDZ:n Emmett和Drew在旅館
K']iiX Z [IMG]http://tinypic.com/if8ivo.jpg[/IMG]
X+E!_HB K ;Prc r^G
;g.G+E-P#M@ }
[size=5]第五季, kaikai制作[/size]7|(r/Z_'r \)kM&b#M

Kem-cnW
O1vw,c$??6MW)y7P^ 片头:Brian
?aw7veFLb [img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645722.jpg[/img]
eY@$zo [img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645721.jpg[/img]
&N(J;qB q Brian & Justinwe;]]Y&vdo
[img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645720.jpg[/img] uHtf'o5gSja

Cb CtQVM5g9i [501]Brian & Michael(橱窗倒影)
X7b,O V)|sA [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686783.jpg[/img]
y bHl6Gf"qFX BrianRA"v7L{6y"ibS
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689484.jpg[/img]
%W:~{Wr6S#\ Y8dF Brian J1X:}.XL#WD5Y
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692538.jpg[/img]
T ok*Pi zu"j5cI Mel/dQ~r!fl!u
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695650.jpg[/img]/y6W/g5Q#r1lU*w/j;?\
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695653.jpg[/img]M#s2m;p3Qv?!a]
(R6bwP,V#~4Mn |1SA
[502]Ted
RS)v+V_ e [img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645724.jpg[/img]+K*v%aqu*{*g ?
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686787.jpg[/img]
bo/M1]3hB fj Emmett & Ted
#fi,b:h{-|-{pr| [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692530.jpg[/img]
VK6m8{7F,y hMDe4^ J 4c7eW6t&|8| B
[504]v3ma%N D7E*{P2q B
Ted瞳孔中Brian的倒影 (不知道该不该算"鏡子"鏡頭)']n ZL4[K
[img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645725.jpg[/img]
g0Ttj(KHB u Ted瞳孔中Emmett的倒影 (不知道该不该算"鏡子"鏡頭)
`dHc+Iu*pY [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686784.jpg[/img]
)[1O4H(U0b:vr:g%R Ted#]my_%E^a
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689480.jpg[/img]!gU)lnie$P]
Hy;E;c0j/UB;P9E \
[506]Ted
Qk&oo {7G/Y!i [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686785.jpg[/img]Hsas1ie8YNq
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689481.jpg[/img]
2}5Bj4U j Brian & Justin
A^6p\!E$` r [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689486.jpg[/img]$x@GQH4J {*K v
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692535.jpg[/img];|XPR fD}%@J
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692539.jpg[/img]$X"N n5m]&p;{-U)B
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695651.jpg[/img])I]5pB$Lam
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695654.jpg[/img] p{6?tKM\H'z
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695656.jpg[/img]
v3jb,z4_m [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695657.jpg[/img]6WxWb)b

B%I"{)f3u1}3y [509]Mel {Z)c;F~3T J l
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686780.jpg[/img]+| r^B"};D4Aq l%_
"E~/z!e8~2g
[510]Brian & Emmett w }son;TpO9{9ih:Xc
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689483.jpg[/img]*? \+m~!^2F
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689488.jpg[/img](H z@~ n_(]E2E
Brian & Emmett & Ted
{#u v.{2z)V X%U)zq@h&Z [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692536.jpg[/img]
h(^6b9F`*a
)|A3I!yG@?rb"s L [511]Mel
M{yN%ck#UtT [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692537.jpg[/img])i y4[P9PJ:R5V
Mel & Linz
&O7_&S]$ty@3I [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695652.jpg[/img]\Og D U2i*t'Uc

@3{/E9~'OR zQAj [512]Brian & Justin
6k.V9pAxi [img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645723.jpg[/img]1nI0M.P9g
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686782.jpg[/img]
I'Y8D-\b%b .a4@9m;et!FTr m
[513]Brian & Justin
+_,r D!TyF3}mv [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686786.jpg[/img]d3lr$@ RXG%o
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689482.jpg[/img]%w:p,Y%HsJr
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692532.jpg[/img]

页: [1]

Powered by 同志亦凡人中文站手机版   © 2001-2016

  • QAF三国群英传信息联盟发布平台
  •