Queer As Folk中文站 | 同志亦凡人中文站 | QAF中文站

tonizh 发表于 2005-12-18 04:06

[截图]QAF一至五季“镜子”镜头

[size=5]第一季,tonizh制作中[/size]
C p:qM;d%Q/J ] {,[%bK}1pg

4CL6Q8Tu+a0E O
M"W b/PEZ[ [size=5]第二、三、四季,leannhung制作[/size],I6w(E/r4OgkB/p[

3zzk R | Pg
g ^"eY8wD [b]第二季[/b]s F@!|0_#d+S
s D'KJ*G{%|Z
[201] Brian去醫院秘密探望Justin"xa.c'{ V
(這個嚴格說起來不算鏡子,但我覺得玻璃反射的效果也很讚:P)e5@0txo0{,a kF
[IMG]http://tinypic.com/if7j90.jpg[/IMG]B@0u}d-X#n
%hO.MZvy,Hr
[IMG]http://tinypic.com/if7k0x.jpg[/IMG]%Am7?O8c/z ^{M3u9d
;{ q`GA!vSgn
[IMG]http://tinypic.com/if7ka0.jpg[/IMG]
4I \4Y!n ?6oVli *U*v/uW.UW.\H`
:H"I#?{'C BV%G5V
[201] Brian回憶Justin遭到襲擊的情形
n7W2y gd [IMG]http://tinypic.com/if7nfo.jpg[/IMG]$zgEfsyH@

\*W7q1np3x_"G
a%GH#aYgT e [202] Emmett在對著鏡子欣賞自己最滿意的部位g"YA1yZ;nMC |\d
[IMG]http://tinypic.com/if7ozo.jpg[/IMG]
)zlh_U JR8n
e8?hvJ;N0K,sa#]p b3fJ4FG
[202] Michael被宴會客人捏紅的水蜜桃:P+{:F Fif]+c*W
[IMG]http://tinypic.com/if7p8m.jpg[/IMG]
an(M2`qkC6yD
_|5gU }D'\Z7W`
;\L@:[(t1V [202] Brian開車載Justin回到事故的停車場 t @(HnB7te j
[IMG]http://tinypic.com/if7pfo.jpg[/IMG]
~:C&^vC?P$Q&? |kf+h"sT2`
P!Pmf J4K
[203] Brian打野食
O4U:DQ;p_ v [IMG]http://tinypic.com/if7ps5.jpg[/IMG]
U3XCK^;V+awb }6AZg)g ~ G/K
[IMG]http://tinypic.com/if7pxy.jpg[/IMG]
R:x`8p'_.iz
;?G-DmO`$L
L qv2an#tms+O c#D [207] Michael和Ben發生第一次關係前,Michael看到藥罐後猶豫..
[:Eq#U)_6p%]$g1C [IMG]http://tinypic.com/if7qcj.jpg[/IMG]
K9RH^e:Lmd $Mdy+_v4W,D:?
[IMG]http://tinypic.com/if7qed.jpg[/IMG]
$_.]Dmz1sg(c
#VAR6o e-o\ w;V
+pRGh1a p)Q [211] Brian準備打包去邁阿密
8_6a.a yT`FO [IMG]http://tinypic.com/if7qk6.jpg[/IMG]t!d$`"O\i

3w3D2lx'j [IMG]http://tinypic.com/if7qmu.jpg[/IMG]
1mk_5E&HvT&PP 3RwJYA;F9S,E
[IMG]http://tinypic.com/if7ry8.jpg[/IMG]V N9R$A QOl h1Ep

w I1Hx K_sb3Oh6qJ [IMG]http://tinypic.com/if7s0n.jpg[/IMG]W*k`G8o@4V:U+G
!g-B7mL%h

"\c9l8zB [211] Brian答應帶Justin一起去,小J開心的強吻Brian
x)J dMm%Kb'V [IMG]http://tinypic.com/if7s5h.jpg[/IMG]
V(rdn x'@
\4Dx.pM(b"n [IMG]http://tinypic.com/if7s7s.jpg[/IMG]g/r ?9mxaE!L
_T3e;~)]] W:mjJ

A,S"u^4Rf`1v3u8x:X#O] [212] Ted去參加上流社會的Party BM_9z2_/S1j
[IMG]http://tinypic.com/if7sk3.jpg[/IMG]0j!D(x.ZBH
j+_P7wR0_

+Fe.^ C\8Y b$FL [219] BJ在浴室裡洗澡兼...忙碌:mK+|-vD
(這個鏡頭我研究了好幾遍..為了搞清楚這到底是隔著玻璃拍還是鏡子反射,^&x9{)PL G+K.y
其實這段裡面兩種拍法都有,我剪的部分確定是鏡子喔)9j^%R]0Fg f)e'~C
[IMG]http://tinypic.com/if7sps.jpg[/IMG]
7k.{.M.a;Y/Q;x)F
hy a~.F(Hm2R [IMG]http://tinypic.com/if7szr.jpg[/IMG]
-pW*y4Z y6@F
N0qI hj2LI 0@.{+M.{"@w;O
[219] Emmett在幫Ted打氣建立自信心T'V V.NP7~3{
[IMG]http://tinypic.com/if7t6d.jpg[/IMG]
0^X%f9L Y 0c1Hw%B6kE4X:E
[IMG]http://tinypic.com/if7tbo.jpg[/IMG]
iac Kv_U8Y _
%@M,C9nV%t0R [b]第三季[/b] Q7D&N4N6g,{2I F

7hhA#qn-Vb [301] Justin回到Loft打包行李}YY|,G R
[IMG]http://tinypic.com/if7tpv.jpg[/IMG]2d,a*?K%n&\7z&X

]'V%NBl2^2k8fb [303] Ben在健身房+fNj Iq'u p(Y7~b
[IMG]http://tinypic.com/if7tsn.jpg[/IMG]p^ `D2J%kP

O0lh{"x [IMG]http://tinypic.com/if7v3q.jpg[/IMG]v:G\,XV
;t$dLl(A2X
[IMG]http://tinypic.com/if7vad.jpg[/IMG]6pHV,mu

4Yy i1Z#L | [IMG]http://tinypic.com/if7vk4.jpg[/IMG]$p X!P4v \ck*gO _'x
:Y+{9pa9BgxC
[304] Ben注射類固醇 GD#A9O%H S
[IMG]http://tinypic.com/if7vxi.jpg[/IMG]
T0Bx$xT.UG%I9n 9G+^"o6J4w)TD*u3R
[IMG]http://tinypic.com/if7w2c.jpg[/IMG].|Dj)LN

v ]? b%vDv [304] Justin去遊樂場找Brian的外甥
V i2~6ck [IMG]http://tinypic.com/if7w5e.jpg[/IMG]
Z2w;[ t(Hu4@t7} ](TlM;MB+@g
[IMG]http://tinypic.com/if7wgy.jpg[/IMG]i j\P9PS
&e YV!t7w z
[305] Brian釣上的帥哥
Vl-]_ [D [IMG]http://tinypic.com/if7wjl.jpg[/IMG]Al4eqmC/c1V
1_V8q.gM
[305] Brian在廁所遇上Stockwell
V9akbwT J1lStGtc [IMG]http://tinypic.com/if7wx3.jpg[/IMG] {5L I1^.{ v
r6U FX4NO5k
[IMG]http://tinypic.com/if8h6t.jpg[/IMG]
[ p\?Xm eW:O
W fbS8W^| [306] Michael去找Brian,得知Brian的背被Ben所傷K.k^-bM1r z}
[IMG]http://tinypic.com/if8h8x.jpg[/IMG]
JO:b'IZYz*m1W x0YN*X\)|'Fm0a
[IMG]http://tinypic.com/if8haf.jpg[/IMG]
VuLK*b"{ "g{i ev
[307] Michael試圖拿針筒感染自己的隔天早上,Ben決定放棄使用類固醇X)C(bW O)Q
[IMG]http://tinypic.com/if8hf9.jpg[/IMG]]%NWP|!k?O-L$N
3Q+z nw d \7cyv
[308] 一個嫖客6` U hbj2g0z
[IMG]http://tinypic.com/if8hhg.jpg[/IMG]
k``s'x:r8E
6mp)[:mp [314] Mel跟Linz沉醉在即將擁有第二個小baby的喜悅中
9E u(E/H DRqpb [IMG]http://tinypic.com/if8hn5.jpg[/IMG]
/s~IP5b7Q1\ U dK)F7|s0e-d ~"sk
[IMG]http://tinypic.com/if8ht5.jpg[/IMG]%kaLRnZ,Yv:A

6Lu.~0D ?OV6M+qU [314] BJ在BABYLON的洗手間$` j6d`gAhM
[IMG]http://tinypic.com/if8hv7.jpg[/IMG]-\6Q^0EVyy

(a0lG rH&vz!? [IMG]http://tinypic.com/if8hzk.jpg[/IMG]
m9T:UCR
:}u8u+r Q R e;kv [b]第四季[/b]
y;k6u&zFv %JU ll|M
401
v%{0C,KF6lt,M9i#Y"d 為了不讓Hunter被他媽媽帶走,Michael帶著Hunter逃到旅館
JtUr#kW M*_8e [IMG]http://tinypic.com/if8i84.jpg[/IMG]| s F)K7Kbu

C(P&},B+a q&dY [IMG]http://tinypic.com/if8ia8.jpg[/IMG]"H7G4f-kw

t Im%?*JfM [IMG]http://tinypic.com/if8iet.jpg[/IMG]
8C7PW,Jq#i4Z +Z D[)c\EH&a
403 B cDC#s h
Michael和Ben一起在健身房健身
+gg{W/M0VJ q [IMG]http://tinypic.com/if8ig9.jpg[/IMG]
TXD;x({P)qe
$c%M-[R1Fb Brian發現Justin背上的傷*Mi K.O)W#bO/Y;\z
[IMG]http://tinypic.com/if8il1.jpg[/IMG]
zW XY(j?^
y0Yw!ui9_,e0uy [IMG]http://tinypic.com/if8ils.jpg[/IMG]h [@ ki,K+O
-{0p![9D!Ii
[IMG]http://tinypic.com/if8int.jpg[/IMG](~7J6u5fv ]*e6@oUf

m!c'C$G:x? 405
J(J.ny;V$y [IMG]http://tinypic.com/if8isw.jpg[/IMG]
P4YFUX4p S;^
'W+f B5pF3c4t4D6i [IMG]http://tinypic.com/if8iue.jpg[/IMG] V7aK9\S^

5o XGa@? Emmett和Drew在旅館,eX2N K!B)V/rA
[IMG]http://tinypic.com/if8ivo.jpg[/IMG]4L7|*V,R4]'_)a
.jt a @Y`"S/n

6yZ(zrim9G1R!D [size=5]第五季, kaikai制作[/size]
+L o"P;\`%GL5]
uu}5dn3y-z\n
0{n9p? WM4[ 片头:Brian ;?2n:v|B/Z
[img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645722.jpg[/img]
7i u:sra2{:\:kfWs [img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645721.jpg[/img]eAx_~-n
Brian & Justin
VCw3r[z:i:U7k*n [img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645720.jpg[/img]){b7?F ]iv

4PA#ZS&Bu^B)Un8~{.Wf [501]Brian & Michael(橱窗倒影)
4V Yp#_zm9L?1t [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686783.jpg[/img]7uvMfMeX!?1aE0T
Brian#B9ihsN
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689484.jpg[/img]
6U.wc t%L2Ofp Brian 'N:zJ/kT4DX
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692538.jpg[/img]
Dj @N.z Mel
-\4LL1Sy)d7T$~/Z [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695650.jpg[/img]
5a{EV1SZb*A [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695653.jpg[/img])T)CTe-I(tl0c
5P:@kw$~~ w,I
[502]Ted
8Wf,LwP [img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645724.jpg[/img]
6Zl;oX@!K [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686787.jpg[/img]
UQ's T2RsE sn b Emmett & Ted
Y8HxI9M;h-C [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692530.jpg[/img]
;l,H`%X&`3j3J9U!VR
1nHSOfY {n.H [504]
E5M!N v_*h&h[0f Ted瞳孔中Brian的倒影 (不知道该不该算"鏡子"鏡頭)
!ie,{g1?YZ i [img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645725.jpg[/img]
K9]iMwQ&l3}l| Ted瞳孔中Emmett的倒影 (不知道该不该算"鏡子"鏡頭)3L!dA-B8kg3`7x
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686784.jpg[/img]
~#H$]@Q"K!T4[ M Ted
5W t.z.I;}`i9{c [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689480.jpg[/img]%p-I9a7t^

8f~q.ro(i jmF P [506]Ted
t O$V]^$kO [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686785.jpg[/img] [fJ/? t0x:a
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689481.jpg[/img]#a5oD h!c
Brian & Justinl+Q}3V H
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689486.jpg[/img]y7_d1F?&b,F
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692535.jpg[/img]
EN^ MJ+X;n&G+{ [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692539.jpg[/img]?Bu}R(f
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695651.jpg[/img]9oTGn ?^IVy
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695654.jpg[/img]
)Q/w*G,ZU [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695656.jpg[/img]
RT+^t#l'ah [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695657.jpg[/img]
$`)q-M1I%QP
e/_gc-Iq/y [509]Mel1^Bw'jl5u+M
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686780.jpg[/img]
@2E` \(\K6VH r
S,{Hb|8?p [510]Brian & Emmett Q-c:T6Ko+Y9|(A
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689483.jpg[/img]
J SB/S!RtFx Y ] [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689488.jpg[/img](}:tp?9\
Brian & Emmett & Ted
Gn'vn8~r [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692536.jpg[/img]f/L4M E9z,R"}0U
:W-{L5lX8z ]
[511]Mel)UK OHY\
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692537.jpg[/img][ d'Et B:I[1rN}
Mel & Linz
g;F,\7ww$X4Nj [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287695652.jpg[/img]]x#Ftb3OSw

7@&X S.q5F vJqK [512]Brian & Justinm h8g g*?wkp'_Q5V
[img]http://img011.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287645723.jpg[/img]
.W!gF$x#G!l? ? j [img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686782.jpg[/img]
w/UJ!E q)Vm?
W Vb*@C%_#V%PX F?5F'[ [513]Brian & JustinNe@D9NZ
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287686786.jpg[/img]5A2S&^gf ]{,e2Z
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287689482.jpg[/img]3^([ nYp ry
[img]http://img013.photo.wangyou.com/2005/1/25/47866/200511287692532.jpg[/img]

页: [1]

Powered by 同志亦凡人中文站手机版   © 2001-2016

  • QAF三国群英传信息联盟发布平台
  •