Queer As Folk中文站 | 同志亦凡人中文站 | QAF中文站

gogp1 发表于 2012-4-1 14:37

QAF中文台在线广播【2012愚鬼节专题】

[i=s] 本帖最后由 guysay 于 2012-4-12 00:00 编辑 [/i]

[img]http://i.imgur.com/bq9Mx.jpg[/img]

[color=Magenta][size=4][b]“见人说人话,见鬼说鬼话”,然而在微博不能评论的这几天,不妨让中文台为大家抹去一丝寂寥。2月14号,多少人在用甜言蜜语骗着别人,4月1号又有多少男女以开玩笑为借口说出了真心话。那天今天的节目里,不妨竖着耳朵,听听里面的真心话,是否触动了你们的心。

四月一日,不仅是愚人节。不知不觉,哥哥张国荣已经离开九年了,对于所有爱他的人来说,这一天,不再是个可以开玩笑的日子。2003年4月1日傍晚6时41分,香港文华酒店24楼,张国荣纵身一跃,挥别人间。一晃已经过去九个念头。当风再起时,你是否会想起了那个在荧幕中或悲或喜的人?当你见到天上星星,可有想起过他?可会凄然叹谓,怀念他曾在你心中照耀过? 风继续吹,继续宠爱张国荣。本期电台特别策划,带你聆听属于哥哥的芳华绝代。


[/b][/size][/color]


[size=5][color=red][b]QAF中文台在线广播【2012愚鬼节专题】试听[/b][/color][/size]


[size=5][color=red][b]土豆试听[/b][/color][/size]
[flash]http://www.tudou.com/v/n62JmHpKkZs/&rpid=4950605&resourceId=4950605_04_05_99/v.swf[/flash][code]
本期NJ:gogo,伊斯坦布尔,杜杀
总策划:naonao730
资料收集:杜杀,史无前例,GV911
资料整理:杜杀
特别鸣谢:Dray,子纯艾草,阿倩,西毒

QAF中文台愚鬼节专题节目表
纪念哥哥(张国荣)专题

影片推荐:
《春光乍泄》——《我》
《迷失的天堂》——Yeu Nhau - Ho Vinh Khoa,Quoc Minh
《小小的白色谎言》——To Be True

会员秀场:
巧克力伪叔叔——《那些花儿》
yam9972——《城里的月光》
维@@——《我很快乐》
樱夏枫雪——Bruno Mars《Marry You》

会员点歌:
911→小P——《你快乐所以我快乐》
猪宝不给力→zhi125——《The Last Song》
charles1→YML85——tara《我们不是相爱吗》
jq8→大家——Y.I.Y.O《一直往前走》
liangzaizaia——Hyper Crush《Werk Me》


名人来做客
Dray——《燃烬八月》
附:《犹大之吻》——“If I fall”
[/code][b][color=Red]链接点击:[/color][/b][url=http://www.qafone.info/viewthread.php?tid=160627&pid=8396264&page=1&extra=#pid8396264][b][size=5]QAF中文台【2012愚鬼节专题】纪念哥哥选稿全文[/size][/b][/url]

[color=Magenta][size=4][b]【QAF中文台在线广播】分为:影片推荐、会员点歌、会员秀场、名人来做客四个小版块。[/b][/size][/color]

[color=DarkOrchid][size=3][b][b][color=Magenta][b]影片推荐[/b][/color]: 每期精心挑选两至三部论坛出品的电影以及相对应的电影原声歌曲~
[color=Magenta][b]会员点歌[/b][/color]: 顾名思义,你点我播,小小歌儿送给他/她/它,切勿错失表白好时机~~
[color=Magenta][b]会员秀场[/b][/color]: 村民们可以大胆翻唱、诗歌朗诵等等,形式不限
[color=Magenta][b]名人来做客[/b][/color]:新增节目,邀请村子的名人来与听众面对面,畅谈一些话题和分享好听的音乐。如果你有想听的人,想问他们的话,可以向我们推荐名人,我们会尽量安排他们在电台的出现[/b][/b][/size][/color][b]

[size=4][color=darkorchid]
我们暂时计划每月推出一期,所以随时欢迎村民投稿,
把你心爱的影视歌曲推荐给我们,
把你心仪的对象摆上桌面,
把你赤裸裸的歌声献给大家!

[color=purple][b][b][size=4][color=darkorchid]
投稿地址:站内短消息[url=http://qafone.org/pm.php?action=new&uid=112707]史无前例[/url]、[url=http://qafone.org/pm.php?action=new&uid=131052]GV911[/url],也可以围脖[url=http://weibo.com/smn3631]@史无前例美如花[/url]//[url=http://weibo.com/pppppp911/profile?topnav=1&wvr=3.6]@禁欲911[/url] [/color][/size][/b][/b][/color][b][size=5][color=red][color=deepskyblue][b]QAF中文台在线广播【2012愚鬼节专题】下载收藏[/b][/color][/color][/size]


[url=http://d.1tpan.com/tp1726730927]金山T盘[/url]   [url=http://www.ctdisk.com/file/5719804]CT盘[/url]   [url=http://kuai.xunlei.com/d/TRFQDSFMKSOC]迅雷[/url] [url=http://www.rayfile.com/files/b88423ca-7bcb-11e1-b16b-0015c55db73d/]rayfile[/url][code]fs2you://Y2FjaGVmaWxlMjQucmF5ZmlsZS5jb20vemgtY24vZG93bmxvYWQvMjlmYjk0ODZkYjEzYjRmMDIxZWMyYTIyMjQ0MWZhZjAvUUFGJUU0JUI4JUFEJUU2JTk2JTg3JUU1JThGJUIwJUU2JTg0JTlBJUU5JUFDJUJDJUU4JThBJTgyJUU0JUI4JTkzJUU5JUEyJTk4Lm1wM3w1NjA5NDMwMg==/[/code][size=3][b][url=http://www.qafone.org/viewthread.php?tid=157479]QAF【2012末日情人节专题】[/url] [/b][/size][/b][/color][/size][/b][font=微软雅黑][b][size=3][font=微软雅黑] | [/font][/size][/b][/font][b][size=4][color=darkorchid][b][size=3][b]  [url=http://www.qafone.info/viewthread.php?tid=155807&extra=page%3D1]【2012春节特别版】[/url] [/b][/size][/b][/color][/size][/b][font=微软雅黑][b][size=3][font=微软雅黑] | [/font][/size][/b][/font][b][size=4][color=darkorchid][b][size=3][b][url=http://www.qafone.org/viewthread.php?tid=154066]【圣诞&元旦合辑】[/url] [/b][/size][/b][/color][/size][/b][font=微软雅黑][b][size=3][font=微软雅黑] | [/font][/size][/b][/font][b][size=4][color=darkorchid][b][size=3][b][url=http://www.qafone.org/viewthread.php?tid=151584]【2011年11月在线广播】[/url] [/b][/size][/b][/color][/size][/b][font=微软雅黑][b][size=3][font=微软雅黑] | [/font][/size][/b][/font][b][size=4][color=darkorchid][b][size=3][b]  [url=http://www.qafone.org/viewthread.php?tid=149097]【中秋特辑在线广播】[/url] [/b][/size][/b][/color][/size][/b][font=微软雅黑][b][size=3][font=微软雅黑] | [/font][/size][/b][/font][b][size=4][color=darkorchid][b][size=3][b]  [url=http://www.qafone.org/viewthread.php?tid=148669][2011年8月版在线广播][/url] [/b][/size][/b][/color][/size][/b][font=微软雅黑][b][size=3][font=微软雅黑] | [/font][/size][/b][/font][b][size=4][color=darkorchid][b][size=3][b][url=http://www.tudou.com/programs/view/9FX0112U2t4/]第四期[/url] [/b][/size][/b][/color][/size][/b][font=微软雅黑][b][size=3][font=微软雅黑] | [/font][/size][/b][/font][b][size=4][color=darkorchid][b][size=3][b][url=http://www.tudou.com/programs/view/46Xu2W0-_a4/]第三期[/url] [/b][/size][/b][/color][/size][/b][font=微软雅黑][b][size=3][font=微软雅黑] | [/font][/size][/b][/font][b][size=4][color=darkorchid][b][size=3][b][url=http://www.tudou.com/programs/view/OsYGmGJvRYs/]第二期[/url] [/b][/size][/b][/color][/size][/b][font=微软雅黑][b][size=3][font=微软雅黑] | [/font][/size][/b][/font][b][size=4][color=darkorchid][b][size=3][b][url=http://www.tudou.com/programs/view/ICFAyQIiIjY/]第一期[/url][/b][/size]

[/b][/color][/size][/b]

GV911 发表于 2012-4-1 14:56

[i=s] 本帖最后由 GV911 于 2012-4-1 15:02 编辑 [/i]

这期是gogo,伊斯坦布尔,杜杀的杂交哦~!棒棒棒!!!{:6_393:}{:6_393:}居然还能听到吹吹的声音。。。:s41 :s41 还是我最爱的“燃烬八月”

guysay 发表于 2012-4-1 15:59

{:3_147:}多谢gogo在我放假前能听到。

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:17

:s39支持支持~
好多惊喜

blue.heart 发表于 2012-4-1 16:18

听听看....

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:19

= =结果显示...
“这个视频暂时不能播放”:s11技术故障?

RonCai 发表于 2012-4-1 16:22

前排占座...= =

慢听

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:23

[quote]前排占座...= =

慢听
[size=2][color=#999999]RonCai 发表于 2012-4-1 16:22[/color] [url=http://www.qafone.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8320242&ptid=160144][img]http://www.qafone.org/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


   表示听不了..
你能听?:s10

RonCai 发表于 2012-4-1 16:25

= =
为什么声音这么好听...LZ桑...:s14
沉沦了...

另,每次听到杜杀sama的声音,就好有劲...

史无前例 发表于 2012-4-1 16:25

[quote]= =结果显示...
“这个视频暂时不能播放”技术故障?
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:19[/color] [url=http://qafone.info/redirect.php?goto=findpost&pid=8320228&ptid=160144][img]http://qafone.info/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    可以滴呀

RonCai 发表于 2012-4-1 16:26

[quote]表示听不了..
你能听?
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:23[/color] [url=http://www.qafone.co/redirect.php?goto=findpost&pid=8320246&ptid=160144][img]http://www.qafone.co/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
可以啊...= =

好喜欢LZ的声音哦...

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:27

:s10真的听不了~~
我惊了个呆[quote]可以滴呀
[size=2][color=#999999]史无前例 发表于 2012-4-1 16:25[/color] [url=http://www.qafone.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8320258&ptid=160144][img]http://www.qafone.org/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

RonCai 发表于 2012-4-1 16:27

= =
想说,原来Summer声音是这样的...

jq8 发表于 2012-4-1 16:28

前排~~~~回家听~~~

GV911 发表于 2012-4-1 16:29

[quote]真的听不了~~
我惊了个呆
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:27[/color] [url=http://www.qafone.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8320268&ptid=160144][img]http://www.qafone.org/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    你鬼节撞鬼啦:s20

RonCai 发表于 2012-4-1 16:31

胶兄,你该除脏东西了...= =

zhangyao 发表于 2012-4-1 16:31

点击倾听{:3_232:}

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:32

[quote]你鬼节撞鬼啦
[size=2][color=#999999]GV911 发表于 2012-4-1 16:29[/color] [url=http://www.qafone.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8320283&ptid=160144][img]http://www.qafone.org/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    :s43撞你个大衰鬼了

hwait 发表于 2012-4-1 16:32

听啊听就被挤出前排位置了!
抢个座先!
前排广告位招商,瓜子花生汽水不打折!

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:34

[quote]胶兄,你该除脏东西了...= =
[size=2][color=#999999]RonCai 发表于 2012-4-1 16:31[/color] [url=http://www.qafone.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8320293&ptid=160144][img]http://www.qafone.org/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    = =每天一清理~
应该没有什么残余

RonCai 发表于 2012-4-1 16:34

[quote]= =每天一清理~
应该没有什么残余
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:34[/color] [url=http://www.qafone.co/redirect.php?goto=findpost&pid=8320310&ptid=160144][img]http://www.qafone.co/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
= =
说的是,鬼压床那种脏东西了...

西毒 发表于 2012-4-1 16:35

哇, 終於等到了 {:6_438:}

不期而遇 发表于 2012-4-1 16:35

要是直播的该多好  
好吧 我妄想了

偶在这里 发表于 2012-4-1 16:37

前排还有地儿咩

允在一生082 发表于 2012-4-1 16:37

..前排占位啊。。。

黑桃K 发表于 2012-4-1 16:39

顶。。。。。。3p哦

阿倩 发表于 2012-4-1 16:40

木有前排了。。

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:41

[quote]= =
说的是,鬼压床那种脏东西了...
[size=2][color=#999999]RonCai 发表于 2012-4-1 16:34[/color] [url=http://www.qafone.info/redirect.php?goto=findpost&pid=8320314&ptid=160144][img]http://www.qafone.info/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    {:5_299:}直接下下来听~

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:41

{:5_299:}土豆被优酷包养了之后就一直不给力

RonCai 发表于 2012-4-1 16:49

[quote]直接下下来听~
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:41[/color] [url=http://www.qafone.co/redirect.php?goto=findpost&pid=8320364&ptid=160144][img]http://www.qafone.co/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
好好欣赏...

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:56

[quote]好好欣赏...
[size=2][color=#999999]RonCai 发表于 2012-4-1 16:49[/color] [url=http://www.qafone.info/redirect.php?goto=findpost&pid=8320422&ptid=160144][img]http://www.qafone.info/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    {:6_450:}速度为0.......

RonCai 发表于 2012-4-1 16:59

[quote]速度为0.......
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:56[/color] [url=http://www.qafone.co/redirect.php?goto=findpost&pid=8320466&ptid=160144][img]http://www.qafone.co/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
rayfile么

hwait 发表于 2012-4-1 17:02

一姐配一哥。。。我厚颜无耻的笑叻 = =

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:02

[quote]rayfile么
[size=2][color=#999999]RonCai 发表于 2012-4-1 16:59[/color] [url=http://www.qafone.info/redirect.php?goto=findpost&pid=8320484&ptid=160144][img]http://www.qafone.info/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


是滴

允在一生082 发表于 2012-4-1 17:04

{:6_437:}115不能下载了。。迅雷今天的下载已经用完了!!

你妹啊!!!

ccxteng 发表于 2012-4-1 17:04

[quote]速度为0.......
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 16:56[/color] [url=http://www.qafone.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8320466&ptid=160144][img]http://www.qafone.org/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    大家都能听就你不能听,只能说明一个问题。:s05

RonCai 发表于 2012-4-1 17:04

[quote]是滴
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:02[/color] [url=http://www.qafone.co/redirect.php?goto=findpost&pid=8320504&ptid=160144][img]http://www.qafone.co/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
rayfile不稳定的啦...

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:05

[quote]大家都能听就你不能听,只能说明一个问题。
[size=2][color=#999999]ccxteng 发表于 2012-4-1 17:04[/color] [url=http://www.qafone.info/redirect.php?goto=findpost&pid=8320521&ptid=160144][img]http://www.qafone.info/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    {:6_455:}QQ旋风毫无压力~
再来二十秒就能听到了

允在一生082 发表于 2012-4-1 17:06

{:6_456:}上班,不能听

ccxteng 发表于 2012-4-1 17:06

[quote]QQ旋风毫无压力~
再来二十秒就能听到了
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:05[/color] [url=http://www.qafone.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8320534&ptid=160144][img]http://www.qafone.org/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    :s34我们已经快听完了。

ccxteng 发表于 2012-4-1 17:06

:s44小伊的声音很中性哇

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:06

{:6_446:}下下来了~下下来了~~听听听

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:08

[quote]小伊的声音很中性哇
[size=2][color=#999999]ccxteng 发表于 2012-4-1 17:06[/color] [url=http://www.qafone.info/redirect.php?goto=findpost&pid=8320545&ptid=160144][img]http://www.qafone.info/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    {:6_442:}不是早在春节特辑就爆过声了么

ccxteng 发表于 2012-4-1 17:10

[quote]不是早在春节特辑就爆过声了么
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:08[/color] [url=http://www.qafone.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8320559&ptid=160144][img]http://www.qafone.org/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    春节特辑的时候我似乎好像还没回归。{:6_434:}

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:10

[quote]rayfile不稳定的啦...
[size=2][color=#999999]RonCai 发表于 2012-4-1 17:04[/color] [url=http://www.qafone.info/redirect.php?goto=findpost&pid=8320523&ptid=160144][img]http://www.qafone.info/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    QQ旋风速度很给力

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:10

{:6_377:}让你闪不见[quote]春节特辑的时候我似乎好像还没回归。
[size=2][color=#999999]ccxteng 发表于 2012-4-1 17:10[/color] [url=http://www.qafone.info/redirect.php?goto=findpost&pid=8320566&ptid=160144][img]http://www.qafone.info/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

RonCai 发表于 2012-4-1 17:11

[quote]QQ旋风速度很给力
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:10[/color] [url=http://www.qafone.co/redirect.php?goto=findpost&pid=8320567&ptid=160144][img]http://www.qafone.co/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
嗯,好下就好...

ccxteng 发表于 2012-4-1 17:11

[quote]让你闪不见
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:10[/color] [url=http://www.qafone.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8320569&ptid=160144][img]http://www.qafone.org/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    总有累的时候。{:6_442:}

ccxteng 发表于 2012-4-1 17:13

[quote]让你闪不见
[size=2][color=#999999]jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:10[/color] [url=http://www.qafone.org/redirect.php?goto=findpost&pid=8320569&ptid=160144][img]http://www.qafone.org/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    胶胶,我今天闪爆了。

jgjgjg520 发表于 2012-4-1 17:17

[quote]胶胶,我今天闪爆了。
[size=2][color=#999999]ccxteng 发表于 2012-4-1 17:13[/color] [url=http://www.qafone.info/redirect.php?goto=findpost&pid=8320588&ptid=160144][img]http://www.qafone.info/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    哪里.....:s10链接链接

页: [1] 2 3 4

Powered by 同志亦凡人中文站手机版   © 2001-2016

  • QAF三国群英传信息联盟发布平台
  •